Bedrijfshulpverlening BHV

> Doel:
In staat zijn om op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens met plotseling optredende stoornis in zijn gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte of hartstilstand in afwachting op gespecialiseerde hulp.

> Inhoud:
De opleiding omvat 14 lesuren. De theorie- en praktijklessen elementaire eerste hulp bij bedrijfsongevallen en/of hartstilstand worden door de docent verzorgd en gecoördineerd. Iedere deelnemer krijgt een opleidingsboek van de NIBHV, inclusief een BHV-verzekering.

> Cursusduur:
De totale opleiding heeft een duur van 14 uur

> Locatie
Helmond, Lexmond of bij voldoende aanmeldingen op uw eigen bedrijfslokatie.

> Examen:
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Na het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de deelnemer het landelijk geregistreerde Certificaat Eerste Hulp van de NIBHV.

> Vervolgopleiding:
Het Arbo-besluit beschrijft de noodzaak van bijscholing. Om het Certificaat Eerste Hulp geldig te houden dienen jaarlijks tenminste 7 uur vervolglessen worden gevolgd. Deze lessen worden opgedeeld in 2x 3,5 uur in het voorjaar en najaar om de vaardigheden voldoende op peil te
houden.

> Verzekering:
Het NIBHV heeft ten behoeve van de houders van het BHV-diploma een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De ongevallenverzekering geeft een dekking voor de verzekerde (de houder van dit diploma) tijdens de werkzaamheden als bedrijfshulp-verlener (tijdens calamiteiten, oefeningen en opleiding). De cursisten, die een diploma BHV of een herhalingscertificaat Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming (deze combinatie)ontvangen, krijgen een BHV legitimatiebewijs (pasje) met naam, geboortedatum en afgiftedatum. Deze verzekeringen zijn geldig tot één jaar na de aan de voorzijde vermelde datum van afgifte van het BHV-diploma.

> Informatie
Voor meer informatie, vul het info formulier in.

Heftruckcertificaat Helmond, Eindhoven - Heftruckcertificaat Venlo, Weert
3w Media