Magazijnmedewerker

In ieder bedrijf werken mensen met elkaar samen. Een goede samenwerking is belangrijk, want pas dan kan een goed resultaat behaald worden.
In de meeste bedrijven zijn de volgende afdelingen te herkennen:

 • Inkoop
 • Productie
 • Verkoop
 • Magazijn
 • Expeditie (distributie)

> Inkoop

De inkoopafdeling koopt goederen in, zoals:

 • Grondstoffen (bijvoorbeeld ijzererts voor Corus)
 • Halffabrikaten (te denken aan platen staal voor autofabriek)
 • Hulpgoederen (papier en pennen voor kantoorpersoneel)

De inkoopafdeling moet ervoor zorgen dat de goederen bij het bedrijf aankomen:

 • Op het juiste tijdstip
 • Op de juiste plaats
 • In de juiste hoeveelheid
 • Van de Juiste kwaliteit
 • Tegen de laagst mogelijke kosten

Het zal duidelijk zijn dat een inkoopafdeling de goederen niet zomaar koopt. De prijs van de goederen moet zo laag mogelijk zijn. De kwaliteit van de goederen mag daarbij echter niet vergeten worden.
Om de goederen zo goed mogelijk in te kopen zal de inkoopafdeling het volgende doen:
• Leveranciers selecteren
• Onderhandelen met leveranciers (onder andere over de prijs, levertijd en dienstverlening)
• De orders plaatsen
• Controle voeren op geleverde goederen

We kunnen zeggen dat een goederenstroom van een bedrijf in beweging wordt gezet door de inkoopafdeling.

> Productie

Voordat we de productieafdeling verder beschrijven moeten we erop wijzen dat niet ieder bedrijf een productieafdeling heeft.
Bedrijven die iets aan het product veranderen, hebben wel een productieafdeling. Een autofabriek is een voorbeeld van een bedrijf met een productieafdeling. In een autofabriek komen verschillende onderdelen binnen, die worden gebruikt om de auto te maken.

De werkwijze die op een productieafdeling wordt gevolgd is te verdelen in:
• Het ontwerpen van het product
• Plannen van een product (uitvoering en kwaliteit)
• Voorbereiding (zijn er extra machines nodig en welk personeel zal aan het product werken)
• De productie en de planning
• Controle van het product op aantal en kwaliteit
• Overdracht van de producten aan het magazijn

De goederenstroom voor een bedrijf begint bij de inkoop. De productie zorgt voor de goederenstroom binnen het bedrijf.

Bedrijven die geen productieafdeling hebben zijn de handelsbedrijven. Handelsbedrijven kopen goederen in en verkopen diezelfde goederen dan weer. Een voorbeeld is een importeur van Japanse cd-spelers die in Nederland verkocht worden.
Bij handelsbedrijven ziet de indeling er iets eenvoudiger uit:

> Verkoop

De verkoopafdeling heeft als taak de goederen aan de klanten te verkopen.
De verkoopafdeling moet rekening houden met de volgende punten:
• Welk product wil de klant (wat zijn de wensen van de klant)?
• Hoe kan een klant het beste benaderd worden?
• Wat is de juiste prijs voor het product?
• Waar worden de producten verkocht?
• Hoe wordt voor het product reclame gemaakt?

De afdeling verkoop zorgt ervoor dat de goederenstroom het bedrijf verlaat.

> Magazijn

Een magazijn kan op verschillende plaatsen in de goederenstroom in het bedrijf voorkomen. Een magazijn kan als een rustpunt in de goederenstroom worden gezien. De goederen bewegen immers niet.
Goederen die zijn ingekocht kunnen opgeslagen worden voordat ze naar de productie gaan.
Ook tijdens de productie kunnen de goederen worden opgeslagen. Er wordt dan gesproken van een tussenopslag. Als de producten klaar zijn kunnen ze opgeslagen worden voordat ze naar de klanten gaan.

De afdeling magazijnen heeft een aantal heeft een aantal belangrijke taken als de goederen worden opgeslagen:
• Het in ontvangst nemen van de goederen
• Opslaan en bewaren van de goederen
• Het afgeven van de goederen
• Het bewaken van de goederen
• Controle op juiste hoeveelheid

> Expeditie

Aan het einde van de goederenstroom in een bedrijf bevindt zich de afdeling expeditie.
De expeditie zorgt voor de verzending van de goederen aan de klanten. De volgende punten zijn bij de verzending belangrijk:
• Het juiste product
• Naar de juiste plaats
• Op de gewenste tijd
• En tegen de laagste kosten

De expeditie maakt de goederen voor verzending gereed. De goederen worden op een expeditieafdeling verpakt en geladen in bijvoorbeeld een vrachtauto.

De verschillende afdelingen zijn nu kort beschreven. Regelmatig overleg tussen de verschillende afdelingen is belangrijk. Problemen kunnen dan besproken worden. Hierdoor blijven de goederen stromen. Een goede samenwerking is dus noodzakelijk.

Middels onze opleiding tot magazijnmedewerker zijn uw medewerkers in staat een efficiente werkwijze te hanteren.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Heftruckcertificaat Helmond, Eindhoven - Heftruckcertificaat Venlo, Weert
3w Media